Πολιτική cookies

Ισχύει από τον Μάιο 2018
Χρήση Cookies

Η Εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί στον Διαδικτυακό Τόπο μας session cookies για να βοηθήσει την πρόσβαση και την περιήγησή σας στο διαδίκτυο.. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του Διαδικτυακού Τόπου μέσω email, τηλεφώνου κ.λπ.
Η χρήση cookies διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις του, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης, διευκολύνει τον Διαδικτυακό Τόπο μας προκειμένου να καθορίζονται οι προτιμήσεις για συγκεκριμένες περιοχές -υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς με βάση την επισκέψιμοτητα τους.

Eίδη Cookies παρόντος Διαδικτυακού Τόπου
Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω και χρησιμοποιούνται από τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας. Διατηρείτε τη δυνατότητα να δείτε και να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, ο παρών Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Tεχνικώς απαραίτητα cookies :
Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου καθόσον επιτρέπουν στον επισκέπτη/χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες αυτού. Τα συγκεκριμένα cookies δεν είναι αναγνωριστικά ατομικής ταυτότητας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

Cookies Επιδόσεων (Google analytics):
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Δυνατότητα Απενεργοποίησης Cookies
O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν τη δυνατότητα).
Στη περίπτωση απενεργοποίησης των cookies ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι ορισμένα τμήματα του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν επαρκώς.

Αιτιάσεις

Υποβολή – Διερεύνηση & Διαχείριση Αιτιάσεων

Η STEFANIS INSURANCE SOLUTIONS , με σεβασμό στον πελάτη προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που του παρέχει. Για τον λόγο αυτό σας ενημερώνουμε ότι έχετε την δυνατότητα να αποστέλλετε στην εταιρεία μας εγγράφως τα παράπονά σας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε οιεσδήποτε πιθανές αδυναμίες ή παραλείψεις. Δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε άμεσα και αμερόληπτα κάθε αιτίασή σας, με σκοπό βεβαίως την πιο δίκαιη επίλυση του προβλήματος που έχει ενσκύψει. Για την καλύτερη διευκόλυνσή σας, διαβάστε κατωτέρω όσα αφορούν την διαδικασία που αφορά την διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων.

Σαν «αιτίαση» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται.
Δεν νοούνται σαν αιτιάσεις:
α. Οι αναγγελίες απαιτήσεων
β. Οι αιτήσεις αποζημίωσης
γ. Απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου ή την παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων
δ. Αόριστα ή αβάσιμα αιτήματα (το αίτημα δεν είναι σαφώς διατυπωμένο – δεν υπάρχει ακριβής προσδιορισμός της ζημίας από τα υποβαλλόμενα στοιχεία – η ζημιά δεν συνάγεται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία).
Ως «αιτιώμενος» νοείται το πρόσωπο το οποίο έχει τις προϋποθέσεις ώστε να εγείρει αιτίαση προς ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και την οποία έχει ήδη υποβάλει (τέτοια πρόσωπα είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος της αποζημίωσης αλλά και ο ζημιωθείς τρίτος).
Για την ορθή επεξεργασία της αιτίασης, θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τα παράπονά σας, το αίτημα προς επίλυση του προκύψαντος προβλήματος, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και με ποιον τρόπο επιθυμείτε να λάβετε το αποδεικτικό παραλαβής της αιτίασης από την εταιρεία μας.
Για την υποβολή της αιτίασης έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε ειδική φόρμα προς συμπλήρωση, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας μας ή ζητήστε να σας στεiλουμε με email (η αιτίαση μπορεί να αποσταλεί με email: info@exasfalisoutora.gr ταχυδρομικώς ή με κατ’ ευθείαν παράδοση στα γραφεία μας: Ζάππειο Λάρισας,41500, Λάρισα, Ελλάδα).
Με την παραλαβή της αιτίασης από την Εταιρία μας, θα λαμβάνετε σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της έντυπα ή ηλεκτρονικά. Στο αποδεικτικό θα αναφέρονται περαιτέρω πιθανές πληροφορίες ή άλλα απαραίτητα έγγραφα που ίσως πρέπει να προσκομίσετε, για την καλύτερη διερεύνηση της αιτίασης.
Σε χρονικό διάστημα όχι περισσότερο των πενήντα (50) ημερών, προθεσμία η οποία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, θα σας απαντήσουμε εγγράφως σχετικά με το πρόβλημά σας.