Φωτογραφία από τον χρήστη Pixabay στο Pexels

 H Eθνική Σύνταξη με πλήρη ασφάλιση έχει οριστεί στα 384 ευρώ. Σε αυτήν θα προστίθεται και μία αναλογική με χαμηλή ανταποδοτικότητα. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η ανασφάλιστη εργασία, η αύξηση της υπογεννητικότητας και ταυτόχρονα του προσδόκιμου επιβίωσης, κάνουν επισφαλές ακόμα και το μέλλον της βασικής σύνταξης. Η Ελλάδα γερνάει και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι δεν θα είναι αρκετοί για να στηρίξουν τους συνταξιούχους.

Οι συνέπειες

Η μεταβολή του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής των Ελλήνων και θα διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Οι βασικές ανάγκες για υγεία, τροφή, στέγη θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Το πρόβλημα δεν θα είναι μόνο οικονομικό.

Η Λύση

Το κενό καλούνται να αναπληρώσουν τα Ιδιωτικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα. Βασικό γνώρισμα της Ιδιωτικής Σύνταξης είναι η ανταποδοτικότητα. Εισφέρουμε δηλαδή για εμάς τους ίδιους ενώ στα κρατικά ταμεία καταβάλλουμε έναν φόρο, τον οποίο ουδέποτε θα καρπωθούμε.

Στην τελευταία μελέτη παγκόσμιου πλούτου οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί. Στα εκατό ευρώ, που οι Δυτικοευρωπαίοι διαθέτουν σε ρευστά διαθέσιμα ( τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ασφαλιστικά προγράμματα), τα 40 τα επενδύουν σε ασφαλιστικές εταιρίες. Οι Σουηδοί αποταμιεύουν το 39 %, οι Νορβηγοί το 32 %, οι Δανοί το 49 %, οι Ολλανδοί το 67 % και οι Αυστραλοί το 52 % για να συμπληρώσουν την κρατική τους σύνταξη. Οι Έλληνες αποταμιεύουν μόνο το 5 % των χρημάτων τους σε Συνταξιοδοτικά Προγράμματα γιατί μέχρι πρότινος ένοιωθαν ασφαλείς με τις κρατικές συντάξεις. Τα ποσοστά αυτά θα συγκλίνουν.

                        Δείτε ενδεικτικά κάποιες προτάσεις μας.

1)ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ  

                Accelerator Plus 2.0

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα Accelerator Plus 2.0;

 • Γιατί με μικρό ασφάλιστρο έχετε πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.
 • Γιατί έχετε υψηλά ποσοστά επένδυσης από τον 1ο χρόνο, χωρίς προμήθειες εισόδου/εξόδου!
 • Γιατί ακούει τον παλμό της αγοράς και σας επιτρέπει να αλλάζετε κάθε χρόνο τις επενδυτικές σας επιλογές.

Τι επενδυτικές επιλογές έχω;

Το Accelerator Plus 2.0 σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τη δυναμική των διαφορετικών αγορών, επενδύοντας τα ποσά που καταβάλλετε στην επιλογή εκείνη που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στον επενδυτικό σας προσανατολισμό:

i) Επιλογή ενός ή περισσοτέρων από τα 13 διαθέσιμα Επενδυτικά Προγράμματα

 • MetLife Europe Bond Multifund I
 • MetLife Greek Equity Multifund II
 • MetLife Global Equity Multifund ΙΙΙ
 • MetLife Global Bond Multifund IV
 • MetLife Commodity Multifund V
 • MetLife Emerging Markets Equity Multifund VI
 • MetLife Dollar Bond Multifund VII
 • MetLife Dollar Equity Multifund VIII
 • MetLife Emerging Markets Bond Multifund IX
 • MetLife Global Corporate Bond Multifund X
 • MetLife Global Inflation Linked Bond Multifund XI
 • MetLife European Equity Multifund XII
 • MetLife Money Market

Ελάχιστο ποσοστό επένδυσης ανά Επενδυτικό Πρόγραμμα: 10%

ii) Επιλογή ενός από τους 5 διαθέσιμους συνδυασμούς προεπιλεγμένων Επενδυτικών Προγραμμάτων

MetLife Conservative Strategy

(MetLife Global Bond Multifund IV: 45%, MetLife Global Inflation Linked Bond Multifund XI: 5% και MetLife Money Market: 50%)      

MetLife Income Strategy

(MetLife Global Bond Multifund IV: 50%, MetLife Global Inflation Linked Bond Multifund XI: 6%, MetLife Global Corporate Bond Multifund X: 5%, MetLife Europe Bond Multifund I: 7%, Dollar Bond Multifund VII: 7%, MetLife Global Equity Multifund III: 15% και MetLife Money Market: 10%)

MetLife Balanced Strategy

(MetLife Global Bond Multifund IV: 34%, MetLife Global Corporate Bond Multifund X: 4%, MetLife Europe Bond Multifund I: 4%, MetLife Dollar Bond Multifund VII: 4%, MetLife Emerging Markets Bond Multifund IX: 4%, MetLife Global Equity Multifund III: 32%, MetLife Dollar Equity Multifund VIII: 6%, MetLife Emerging Markets Equity Multifund VI: 7% και MetLife Commodity Multifund V: 5%)

MetLife Capital Appreciation Strategy

(MetLife Global Bond Multifund IV: 25%, MetLife Global Corporate Bond Multifund X: 2%, MetLife Europe Bond Multifund I: 2%, MetLife Dollar Bond Multifund VII: 3%, MetLife Emerging Markets Bond Multifund IX: 3%, MetLife Global Equity Multifund III: 35%, MetLife Dollar Equity Multifund VIII: 11%, MetLife Emerging Markets Equity Multifund VI: 8%, MetLife Greek Equity Multifund II: 3% και MetLife Commodity Multifund V: 8%)

MetLife Capital Maximizer Strategy

(MetLife Global Bond Multifund IV: 20%, MetLife Global Equity Multifund III: 39%, MetLife Dollar Equity Multifund VIII: 14%, MetLife Emerging Markets Equity Multifund VI: 10%, MetLife Greek Equity Multifund II: 7% και MetLife Commodity Multifund V: 10%)

Όλες οι παραπάνω επιλογές επενδύουν σε Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια που οργανώνει, διοικεί και διαχειρίζεται η MetLife.

Σημείωση: Η “Επιλογή Τρόπου Διακανονισμού Ασφαλιστικών Παροχών”, όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο Όρο του Ασφαλιστηρίου, δεν γίνεται να εφαρμοσθεί αν η μηνιαία δόση που πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρία είναι μικρότερη από 600 ευρώ.

Τι ασφάλιστρο θα πληρώνω;

Τα ετήσια ασφάλιστρα ξεκινούν από € 600, δηλαδή από € 50 το μήνα.
Το ύψος της καταβολής καθορίζεται ελεύθερα από εσάς, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες και τις προσδοκίες σας από το πρόγραμμα.

Ποιο ποσοστό του ασφαλίστρου επενδύεται;

Ανάλογα με το ύψος του ασφαλίστρου, το 1ο έτος επενδύεται το 60% ή το 80% ή το 100%, ενώ από το 2ο έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος επενδύεται το 100% του ασφαλίστρου.

Ποιος μπορεί να είναι ο χρονικός ορίζοντας της επένδυσής μου;

Εσείς επιλέγετε το χρονικό ορίζοντα της επένδυσής σας, ανάλογα με τις μελλοντικές σας ανάγκες. Μετά το 3ο έτος, έχετε και τη δυνατότητα εξαγοράς.

Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν. 

Μπορώ να αλλάξω την επένδυσή μου;

Φυσικά! Έχετε το δικαίωμα να αλλάζετε την επενδυτική σας επιλογή μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο. Επιπλέον, δεν επιβαρύνεστε καθόλου με προμήθειες εισόδου/εξόδου για την αγορά/πώληση μεριδίων στα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια.

Πόσο ασφαλείς είναι οι επενδύσεις μου;

Το προϊόν δεν έχει εγγυημένη απόδοση.

Η εμπειρία, η διεθνής τεχνογνωσία, η αξιοπιστία και η ποιότητα υπηρεσιών της MetLife βεβαιώνουν τη συνετή διαχείριση της επένδυσής σας. Επιπλέον, ο χρονικός ορίζοντας της συστηματικής μακροχρόνιας αποταμίευσης λειτουργεί ως άμυνα της επένδυσής σας απέναντι στις διακυμάνσεις των αγορών, ελέγχοντας τον επενδυτικό κίνδυνο, ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει και τις συνθήκες για επίτευξη σημαντικών υπεραξιών.

Πώς θα ενημερώνομαι για την εξέλιξη της επένδυσής μου;

Για την αξία των μεριδίων των Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά από τον ημερήσιο Οικονομικό Τύπο.
Η MetLife θα σας παρέχει σε ετήσια βάση έγγραφη αναλυτική ενημέρωση για την εξέλιξη του Επενδυτικού σας Λογαριασμού ενώ παράλληλα μπορείτε να ενημερώνεστε και από τον ιστότοπο www.metlife-eservices.gr.

    2)ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ MY INVESTMENT PLAN.

Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια σας. Η αποταμίευση είναι μια απόφαση που παίρνετε σήμερα και καθορίζει την υπόλοιπη ζωή σας.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την από 08.02.2021 έναρξη προώθησης του νέου, βασιζόμενου σε ασφάλιση, επενδυτικού προγράμματος τακτικών καταβολών My Investment Plan.
Το My Investment Plan είναι ένα σύγχρονο προϊόν που σχεδιάστηκε στοχεύοντας στη δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη μελλοντικών αναγκών των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Το πρόγραμμα My Investment Plan αποτελείται από 2 βασικές καλύψεις:
ι)Την ασφαλιστική κάλυψη  – Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής, και
ιι)Την επενδυτική κάλυψη    – Λογαριασμός Επένδυσης My Investment Plan.
Επιπροσθέτως, δίνεται η δυνατότητα για πρόσθετες συμπληρωματικές καλύψεις για την ενίσχυση των κεφαλαίων προστασίας του Ασφαλισμένου και/ή την υποστήριξη συνέχισης των καταβολών ασφαλίστρου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή/και μόνιμης ολικής ανικανότητας του Αντισυμβαλλομένου.

                                Περιγραφή Καλύψεων
Το πρόγραμμα My Investment Plan είναι ασφαλιστικό πρόγραμμα τύπου Unit Linked, με μεσαίο προς μακροχρόνιο ορίζοντα, προοπτική υψηλών αποδόσεων, απόλυτα προσαρμοσμένο στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.
Έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός μελλοντικού κεφαλαίου, μέσα από συστηματική αποταμίευση/επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια Λουξεμβούργου διεθνών και παγκόσμιων αγορών.
                                              Παρέχει:
Ø Επαγγελματική διαχείριση μέσω Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A.
Ø «Ισορροπία» από πλευράς ρίσκου, σύμφωνα με το προφίλ του πελάτη, και αξιοποίηση των Fund of Funds A/K εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διασπορά επένδυσης.

Ø Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής στρατηγικής δύο (2) φορές το έτος χωρίς κόστος
Ø Ευελιξία διαμόρφωσης του ασφαλίστρου
• αύξηση ή μείωση του τακτικού ασφαλίστρου μετά τον 1ο χρόνο
• δυνατότητα καταβολής πρόσθετου έκτακτου εφάπαξ ασφαλίστρου.
Ø Ολική ή Μερική Εξαγορά του Λογαριασμού Επένδυσης
• των τακτικών καταβολών μετά το 2ο έτος
• των εκτάκτων καταβολών μετά από 2 μήνες.
Ø Άμεση πρόσβαση στον λογαριασμό σε περίπτωση διάγνωσης 18 Σοβαρών
Ασθενειών (χωρίς κόστος εξαγοράς).
Ø Δυνατότητα μετατροπής του Λογαριασμού Επένδυσης, έπειτα από δέκα έτη
συμμετοχής στο πρόγραμμα, σε σύνταξη 10ετούς, 15ετούς ή 20ετούς διάρκειας.

Ρωτήστε μας..

3)Αποταμιευτικό – Επενδυτικό Πρόγραμμα Maximizer

 
Generali, επενδύει στα όνειρά σας
 

Ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα που επενδύει στα όνειρά σας!

Το Maximizer αποτελεί ένα δυναμικό, πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου, ειδικά σχεδιασμένο για τις σημερινές αποταμιευτικές ανάγκες. Ξεκινήστε σήμερα να αποταμιεύετε, βάσει των δυνατοτήτων σας, και δείτε τις προσπάθειές σας να καρποφορούν , δίνοντας ώθηση στα μελλοντικά σας σχέδια. Είτε στοχεύετε στη δημιουργία σύνταξης είτε στην εξασφάλιση των παιδιών σας, το Maximizer είναι η κατάλληλη λύση για εσάς.

Το πρόγραμμα συνδυάζει μία σταθερή μέθοδο αποταμίευσης, μέσω της καταβολής ετήσιου ασφαλίστρου, και διαφορετικές επενδυτικές επιλογές για την μεγιστοποίηση της απόδοσης των χρημάτων σας. Η Generali, με τη δύναμη και την εγγύηση ενός παγκόσμιου οργανισμού και έγκριτους επενδυτικούς οργανισμούς, διασφαλίζει την επαγγελματική διαχείριση για την επένδυση των αποταμιεύσεων σας. Έτσι, έχετε πρόσβαση σε επιλεγμένες χρηματαγορές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, χωρίς αποκλεισμούς, αφού η είσοδος στο πρόγραμμα ξεκινάει με ένα πολύ χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο, μόλις 500 ευρώ.

Κι επειδή αναγνωρίζουμε ότι κάθε ενέργεια που κάνει κάποιος για να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο, αξίζει και την καλύτερη προστασία, το Maximizer σας παρέχει πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις  που προστατεύουν την αποταμίευσή σας από έκτακτα γεγονότα.

Γιατί τίποτα δεν πρέπει να μπαίνει εμπόδιο στους στόχους σας!

 • Δυνατότητα επένδυσης σε έξι (6) επιλεγμένα funds της ΤRITON ΑΕΔΑΚ
 • Πρόσβαση σε ευρωπαϊκές χρηματαγορές
 • Επιλογή συμπληρωματικών ασφαλιστικών καλύψεων
 • Ελάχιστη 10ετή διάρκεια
 • Ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο εισόδου 500€
 • Μετατροπή του κεφαλαίου στη λήξη σε σύνταξη
 • Ευελιξία στην επιλογή της επενδυτικής στρατηγικής με δυνατότητα πολύ χαμηλού
  επενδυτικού ρίσκου
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
 • Δυνατότητα αναπροσαρμογής ασφαλίστρου
 • Αποταμιευτική λύση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ηλικίας
 

 

Εμείς…

Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε την προστιθέμενη αξία που θα κάνει τη διαφορά. Από το 2012 παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις και συνεχίζουμε με αγάπη και σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες του.

Ενημερωθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα