Φωτογραφία από τον χρήστη Elly Fairytale στο Pexels

Η Απλή Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής ή ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειωμένου Κεφαλαίου.

Απλή Ασφάλιση Ζωής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.). Η Απλή Ασφάλιση απευθύνεται επίσης και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή των ιδίων ή σημαντικών στελεχών.

Κάνοντας ένα πρόγραμμα “Απλής Ασφάλισης Ζωής” εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός σταθερού κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€).
  • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων, Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας, Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών, Προσωπικού Ατυχήματος (Πρόσκαιρη ή ΑΕ και ΙΦΕ), Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχημα).


2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Απλή Ασφάλιση Ζωής”

 1. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
 2. Ευελιξία. Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του κεφαλαίου με το οποίο επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας για τη χρονικό διάστημα που εσείς επιλέγετε.

Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες αυτές μειώνονται με το πέρασμα των ετών. Για παράδειγμα, σε όσους λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται, ή σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση απουσίας τους από τη ζωή μειώνονται καθώς περνάνε τα χρόνια (π.χ. οικογενειάρχες των οποίων τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα).

Κάνοντας ένα πρόγραμμα “Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου” εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€). Το αρχικώς ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατ’ έτος.
  • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και μέγιστη διάρκεια το 75ο έτος της ηλικίας σας).
 • Δυνατότητα προσθήκης της κάλυψης Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας. Σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλεται το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο (σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης) και το πρόγραμμα τερματίζεται.

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου”

 1. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας και δική σας. Καλύπτει τους δικούς σας αν απουσιάσετε από τη ζωή, και εσάς, σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας.
 2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
 3. Εξασφάλιση σύμφωνα ακριβώς με τις δικές σας ανάγκες. Κάλυψη των μειούμενων με το πέρασμα των ετών οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.

 

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη , με την οποία μπορείτε να εξασφαλιστείτε εσείς, αλλά να εξασφαλίσετε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Παρέχει προστασία στους αγαπημένους σας στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο εξαιτίας ενός ατυχήματος, αλλά και σε εσάς και τους δικούς σας στην περίπτωση που ένα ατύχημα προξενήσει μόνιμη σωματική βλάβη.

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή ή η μόνιμη ανικανότητά τους για εργασία θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στην πραγματικότητα όμως, η κάλυψη αυτή είναι αναγκαία στους περισσότερους ανθρώπους (απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας, σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά, σε αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους γραφείου, επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και σε οικοκυρές, φοιτητές κ.α.).

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Προσωπικού Ατυχήματος” είναι τα εξής:

Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
Παροχή σε εσάς ενός κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας) εάν εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Εάν οι ανωτέρω συνέπειες προκληθούν από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.
Δυνατότητα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πραγματοποιούνται συνεπεία ενός ατυχήματος, σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης.
Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα έχει ως συνέπεια την πρόσκαιρη ανικανότητά για εργασία, είτε είστε εργαζόμενος, είτε όχι , σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης .

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος”

Μεγάλη ευελιξία. Ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας (επαγγελματική δραστηριότητα, πραγματοποίηση ταξιδιών κ.α.) μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το Πρόγραμμα που θα καλύψει τις προσωπικές ανάγκες σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα συνδυασμών των καλύψεων της Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος.
Διπλασιασμός των παροχών απώλειας ζωής από ατύχημα, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας.

 

Πρόσκαιρη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

Η παροχή αυτή προστατεύει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας, όταν αυτή οφείλεται σε ατύχημα. Η ηλικία ασφάλισης είναι από 18 ετών έως 60 ετών, με λήξη την ηλικία των 65 ετών

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Εξασφάλιση εισοδήματος (δεν δίδεται σε άτομα χωρίς εισόδημα από εργασία) με ανώτατη διάρκεια πληρωμής αποζημίωσης τους 24 μήνες και συνδυάζετε υποχρεωτικά με τις καλύψεις απώλειας ζωής.

Απώλεια Εισοδήματος

Η παροχή αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση του επιπέδου εισοδήματός σας, σε περίπτωση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια. Ασφαλίζονται εργαζόμενοι ηλικίας 18 έως 60 ετών.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος καταστεί πρόσκαιρα ολικά ανίκανος για εργασία, από ατύχημα ή ασθένεια, η παροχή αυτή διασφαλίζει την διατήρηση του επιπέδου εισοδήματος του. Ασφαλίζονται άτομα ηλικίας 18 ετών έως 60 ετών, με λήξη την ηλικία των 65 ετών και δεν δίδεται σε άτομα χωρίς εισόδημα από εργασία.

Με την ασφάλεια ζωής δανειολήπτη καταναλωτικού δανείου , εξασφαλίζετε την αποπληρωμή του δανείου σας εάν σας συμβεί κάτι δυσάρεστο. Απαλλάσσετε την οικογένειά σας από το βάρος της αποπληρωμής του δανείου.

Απλή Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

Ασφαλιστικές Καλύψεις

 • Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλισμένου, το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε ο θάνατος
 • Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται κατά σταθερό ποσό ετησίως, το οποίο ισούται με το αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο διαιρούμενο με την διάρκεια της ασφάλισης και τα ασφάλιστρα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 • Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στην λήξη της ασφάλισης, προφανώς δεν προβλέπεται παροχή
 • Δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς ή λήψης Δανείου
 • Η ηλικία ασφάλισης είναι από 18 – 60 ετών και η ασφάλιση λήγει στην ηλικία των 70 ετών.

Απλή Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

 • Καταβάλλεται στους δικαιούχους του ασφαλισμένου, το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε ο θάνατος
 • Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου και μετά την οριστικοποίηση αυτής, καταβάλλεται το εκάστοτε κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος που επήλθε η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται κατά σταθερό ποσό ετησίως, το οποίο ισούται με το αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο διαιρούμενο με την διάρκεια της ασφάλισης και τα ασφάλιστρα είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης
 • Σε περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στην λήξη της ασφάλισης, προφανώς δεν προβλέπεται παροχή
 • Δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς ή λήψης Δανείου
 • Η ηλικία ασφάλισης είναι από 18 – 60 ετών και η ασφάλιση λήγει στην ηλικία των 70 ετών


Μετάβαση στο περιεχόμενο