Φωτογραφία από τον χρήστη Pixabay στο Pexels

Τι είναι

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα, θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης μας με ταχύτατες διαδικασίες και άμεση αποζημίωση, θα είναι δίπλα σας.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι σκόπιμες ενέργειες, αυτές δηλαδή που προέρχονται από δόλο, δεν είναι δυνατό να καλυφθούν, γι’ αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αποζημιώνει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους από πράξη ή παράλειψή σας και είναι απόρροια αμέλειας.

Κατηγορίες Προγραμμάτων
Η Stefanis Insurance Solutions βρίσκεται δίπλα στους ιδιώτες για να προστατεύσει ασφαλιστικά τέτοιες περιπτώσεις, τηρώντας τη δέσμευσή της για εντιμότητα απέναντι στον πελάτη και άμεση αποζημίωση.

Ιδιωτική / Οικογενειακή Αστική Ευθύνη και Επέκταση για Κατοικίδια
Καλύπτουμε λάθη ή παραλείψεις δικά σας ή κάποιου μέλους της οικογένειάς σας που συνοικεί μα εσάς (ο / η σύζυγος μέχρι 2 τέκνα ηλικίας έως και 18 ετών ή έως και 25 ετών εφόσον σπουδάζουν) που ενδέχεται να προξενήσουν υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή/και θάνατο σε τρίτους. Τα προαναφερόμενα λάθη και παραλείψεις δύνανται να απορρέουν από τις συνηθισμένες ατομικές ή οικογενειακές δραστηριότητες του καθημερινού βίου, εξαιρώντας κάθε επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα. Καλύπτουμε επίσης ζημίες που μπορεί να προξενήσει σε τρίτα πρόσωπα το κατοικίδιό σας.

Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Ακινήτων και Διαχειριστών Πολυκατοικιών
Καλύπτουμε τις υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν προς τρίτους είτε από τη χρήση του ακινήτου είτε της πολυκατοικίας.
Οδηγίες, Όροι και Προϋποθέσεις ασφάλισης για τα προγράμματα γενικής αστικής ευθύνης ιδιώτη:
Οι κίνδυνοι που δεν εντάσσονται στις αναγραφόμενες κατηγορίες της Γενικής Αστικής Ευθύνης θα τιμολογούνται από την Εταιρία.
Τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο ισχύουν μόνο για τα αντίστοιχα πακέτα καλύψεων με τις ανάλογες απαλλαγές. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητά διαφορετικά όρια κάλυψης, η τιμολόγηση θα γίνεται από την Εταιρία.
Όλα τα αναγραφόμενα ασφάλιστρα είναι ολικά, δηλαδή περιλαμβάνουν Δικαίωμα Συμβολαίου και Φόρο Ασφαλίστρου. Τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου ορίζονται στην εκάστοτε κατηγορία και πακέτο.
Γεωγραφικά όρια ισχύος εντός της Ελληνικής Επικράτειας για τους χώρους που έχουν δηλωθεί. Για την προσωπική Αστική ευθύνη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϋποθέσεις για την ανάληψη είναι η νόμιμη άδεια λειτουργίας και το καθαρό ιστορικό ζημιών κατά την τελευταία πενταετία και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης.
Ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης

Συμπληρώστε την φόρμα επαφής στην επικοινωνία και άμεσα συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζι σας, για να σας δωθούν οικονομικές και αξιόπιστες προσφορές ,κομμένες και ραμμένες στις οικονομικές και ασφαλιστικές ανάγκες σας.

Συμπληρώστε την φόρμα επαφής στην επικοινωνία και άμεσα συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζι σας, για να σας δωθούν οικονομικές και αξιόπιστες προσφορές ,κομμένες και ραμμένες στις οικονομικές και ασφαλιστικές ανάγκες σας.