Φωτογραφία από τον χρήστη Pixabay στο Pexels

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την πολυετή γνώση των αναγκών της ελληνικής αγοράς αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε στην ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων.
Με δεδομένο ότι η ασφάλιση ενός βιομηχανικού η ενός μεγάλου εμπορικού κινδύνου παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, το γραφείο μας προχώρησε σε εξειδικευμένες συνεργασίες ανάληψης των κινδύνων αυτών.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες, αναλαμβάνουμε την ασφάλιση επιχειρήσεων γραφείων, επιχειρήσεων, καταστήματα λιανικής / χονδρικής κ.λ.π.

Οι καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας έτσι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να μπορεί να καλύπτει τον κίνδυνο από απλή πυρκαγιά μέχρι κατά παντός κινδύνου.

Ενδεικτικές κατηγορίες κινδύνων:

  • Βιομηχανίες παραγωγής χαρτικών
  • Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών
  • Εκκοκκιστήρια
  • Εταιρίες Ανακύκλωσης
  • Εταιρίες Logistics & Διανομών
  • Βιομηχανίες Δομικών Υλικών
  • Εμπορικά κέντρα / Super Market
  • Καπνοβιομηχανίες
  • Βιομηχανικά Πάρκα