Φωτογραφία από τον χρήστη Andrea Piacquadio στο Pexels

Τα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα μας περιλαμβάνουν όλους τους σημαντικούς και απρόβλεπτους κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την επιχείρησή σας (κτίριο ή/και περιεχόμενο), βοηθώντας στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσουν.

Βασικές Καλύψεις

Πυρκαγιά – Κεραυνός
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός από πυρκαγιά
Ευρεία έκρηξη
Πτώση αεροσκαφών
Πρόσκρουση οχήματος
Κλοπή περιεχομένου και ζημιές κλέπτου εις το περιεχόμενο
Θραύση υαλοπινάκων
Ζημιές στο κτίριο εξαιτίας κλοπής με διάρρηξη
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πολιτικές ταραχές, Στάσεις, Απεργίες
Κακόβουλες ενέργειες
Πλημμύρα-Θύελλα-Καταιγίδα-Τυφώνας
Διάρρηξη σωληνώσεων & εγκαταστάσεων ύδρευσης – θέρμανσης – ψύξης & αποχέτευσης
Εξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά
Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
Βραχυκύκλωμα με εστία πυρός
Αστική ευθύνη εξαιτίας & νερών διαρροής ύδατος προς τρίτους
Ζημιές εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών
Έξοδα άντλησης υδάτων
Εξοδα λήψης αδειών & έξοδα μηχανικών-αρχιτεκτόνων
Έξοδα αποκομιδής ερειπίων

Προαιρετικές Καλύψεις

  • Κάλυψη Σεισμού ή/και πυρκαγιά εξαιτίας σεισμού
  • Κάλυψη Βραχυκυκλώματος δίχως εστία πυρός
  • Κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας (με πολύ χαμηλό κόστος)
  • Κάλυψη Νομικής προστασίας

Τι σας προσφέρει και ποια είναι τα προνόμια

  • Ανταγωνιστικό κόστος,
  • Ξεκάθαρους όρους,
  • Εκπτώσεις για :

Τα μέτρα προστασίας που έχετε πάρει για την επιχείρησή σας

Την πληρωμή των ασφαλίστρων μέσω πιστωτικής κάρτας

Το αν διατηρείτε κι άλλα εν ισχύ ασφαλιστήρια