Φωτογραφία από τον χρήστη NEOSiAM 2020 στο Pexels

Τα νέα προγράμματα ασφάλισης οχήματος σας προσφέρουν πραγματική κάλυψη απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε καθημερινά κατά την κυκλοφορία σας, με ξεκάθαρους, κατανοητούς όρους και προσιτά ασφάλιστρα.

Ανακαλύψτε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις και επιλέξτε τις επιθυμητές απαλλαγές αναλόγως των αναγκών σας και διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ /ΟΔΗΓΟΥ ΤΑΞΙ

Συνδυάστε την απόλυτη ασπίδα προστασία σας απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο κατά την διάρκεια της εργασίας σας με νομική προστασία ειδικά για οδηγούς ταξί. Πρόκειται για παρόμοια κάλυψη με αυτή του ιδιοκτήτη/οδηγού οχήματος αλλά εμπλουτισμένη με συμπληρωματικές ειδικές καλύψεις για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη ή οδηγού επαγγελματικού οχήματος

Κατηγορίες για:

  • άρνηση μίσθωσης
  • διπλή μίσθωση
  • μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων
  • επιλογή πελατών
  • υπερβολικό κόμιστρο κλπ.

Απαιτήσεις:

  • λόγω άρνησης καταβολής κομίστρου
  • εναντίον του οδηγού για μή απόδοση εισπράξεων ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση χρήσης αυτοκινήτου κλπ.