Το πρόγραμμα Φαρμακείο είναι η ολοκληρωμένη πρόταση της Stefanis Insurance Solutions, που απευθύνεται αποκλειστικά σε εσάς που διατηρείτε φαρμακείο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα ασφάλισης φαρμακείου που καλύπτει όχι μόνο την επιχείρησή σας αλλά και εσάς προσωπικά τον ιδιοκτήτη από την ευθύνη έναντι τρίτων ή και την απώλεια σημαντικών εγγράφων, όπως οι συνταγές.

Χαρακτηριστικά .

Το πρόγραμμα ασφάλισης φαρμακείου σας προσφέρει ένα μεγάλο εύρος καλύψεων και παροχών, όπως περιγράφονται παρακάτω:
Απώλεια Συνταγών και επιταγών. Αστική Ευθύνη του φαρμακοποιού ως εργοδότη.
Αστική Ευθύνη του φαρμακοποιού προς τρίτους, σε περίπτωση που λόγω πράξης ή και παράλειψης από αμέλεια προξενήσει σωματικές βλάβες από την εξάσκηση του επαγγέλματός του.
Γενική αστική ευθύνη.
Οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση ζημιάς. Αλλοίωση προϊόντων εντός ψυγείου.
Ληστεία ταμείου (Hold-up).
Πυρκαγιά και κεραυνός.

Πυρκαγιά από δάσος.
Καπνός.
Έκρηξη.
Κάλυψη βραχυκυκλώματος.
Επακόλουθες ζημιές πυρκαγιάς.

Φυσικά φαινόμενα (όπως καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετός).
Πτώση δένδρων και στύλων.
Καθίζηση και κατολίσθηση.
Θραύση και διαρροή σωληνώσεων.
Κλοπή περιεχομένου.
Ζημίες από κλοπή.
Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες.
Κακόβουλες πράξεις, βανδαλισμούς.
Πτώση αεροσκαφών.
Πρόσκρουση οχημάτων.
Θραύση καθρεπτών, τζαμιών.
Θραύση επιγραφής (σταυρού).
Αποκομιδή συντριμμάτων.
Φύλαξη φαρμακείου μετά τη ζημιά.
Κάλυψη εξόδων μεταστέγασης και μεταφοράς του περιεχομένου.
Έξοδα αδειών και μελετών.
Συμπληρωματική κάλυψη Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψή σας με τις συμπληρωματικές καλύψεις σεισμού και κλοπής συνεπεία διάρρηξης