Φωτογραφία από τον χρήστη GEORGE DESIPRIS στο Pexels

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Η Stefanis Insurance Solutions παρέχει  ιδιαίτερα ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης σκαφών για την υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές αλλά και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Χρήσης.

Στην ασφάλιση σκαφών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα, εφαρμόζονται οι πλέον συνήθεις όροι που είναι οι ρήτρες “Yachts” του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο Νόμος Ν.4256/2014 και Ν. 4276/2014 που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών, στον οποίο υπόκεινται τα Ιδιωτικά & τα Επαγγελματικά Σκάφη με χωρητικότητα μικρότερη ων 300gt.

Καλύψεις Προγράμματος
• Θάνατος/Σωματικές Βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως 50.000€ κατ’ άτομο
και 500.000€ ανά συμβάν
• Υλικές Ζημίες σε αντικείμενα επιβαινόντων και τρίτων για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
150.000€ ανά περιστατικό
• Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 150.000€
Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρίας: 800.000€ ανά συμβάν

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ & ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
Το πρόγραμμα MARE Basic σχεδιάσθηκε για όλα τα σκάφη επαγγελματικής
χρήσης, μηχανοκίνητα και μη, προσφέροντας την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση αστικής ευθύνης των μηχανοκινήτων και ιστιοφόρων σκαφών αναψυχής, με βασικό χαρακτηριστικό του το προσιτό κόστος ασφαλίστρων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ & ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ

Το πρόγραμμα MARE Basic προσφέρεται και για τα σκάφη επαγγελματικής χρήσεως, μηχανοκίνητα και μη, και καλύπτει την αστική ευθύνη των μηχανοκινήτων σκαφών αναψυχής επαγγελματικής χρήσης με τις ίδιες καλύψεις και ασφαλιζόμενα κεφάλαια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
Το πρόγραμμα μπορεί να επεκταθεί και για τα Επαγγελματικά Μεταφοράς Ατόμων ,δηλαδή για περιηγητικά – τουριστικά.

 

 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ασφάλισης Σκαφών Επαγγελματικής Χρήσης.

Το πρόγραμμα MARE Extra δημιουργήθηκε για να καλύψει ζημίες ή απώλειες
μηχανοκίνητων και ιστιοφόρων σκαφών που μπορεί να προκληθούν σε σκάφος
αναψυχής ιδιωτικής χρήσεως, είτε κατά τη διάρκεια χρήσης του, είτε κατά την περίοδο που βρίσκεται παροπλισμένο. Πρόκειται για ένα πληρέστατο πακέτο καλύψεων που περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις της αστικής ευθύνης καθώς και ασφαλίσεις κατά ζημιών που θα προκληθούν από φωτιά, από βύθιση, από κλοπή, από έκρηξη κ.λπ., με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, προσιτά σε όλους.
Οι βασικές καλύψεις του κλάδου παρέχονται από τις διεθνώς χρησιμοποιούμενες ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yachts Clauses), οι οποίες ορίζουν μια συγκεκριμένη έκταση ασφαλιστικής κάλυψης. Στις ειδικές αυτές ρήτρες έχουμε προσαρτήσει επιπλέον κινδύνους, οι οποίοι προσφέρονται στο πακέτο αυτό.

Καλύψεις Προγράμματος.

• Ζημίες από Κακοκαιρία, Κινδύνους Θάλασσας, Ποταμών, Λιμνών
• Πυρκαγιά από οποιαδήποτε Αιτία
• Πειρατεία, Εκβολή
• Πρόσκρουση, Έκρηξη, Κακόβουλες Πράξεις, Σεισμό, Ηφαιστειακή Έκρηξη ή Κεραυνό
• Ατυχήματα από την Φόρτωση, Εκφόρτωση ή Μετακίνηση Προμηθειών
• Κλοπή ολόκληρου του Σκάφους ή Βαρκών ή Εξωλέμβιας Μηχανής
• Ζημίες στο ίδιο το Σκάφος
• Έξοδα Επιθεωρήσεως Υφάλων του Σκάφους μετά από Προσάραξη