Φωτογραφία από τον χρήστη Pixabay στο Pexels
Το γραφείο ή το ιατρείο σας είναι κάτι παραπάνω από τον χώρο όπου ασκείτε το επάγγελμά σας. Εξασφαλίζει σε εσάς και την οικογένειά σας μια άνετη καθημερινότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν, ο χώρος αυτός να σας εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά.
 • Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη “My Business Care”
 • Αποζημίωση σε αξία καινούριου, χωρίς υπολογισμό παλαιότητας για κτίριο/πάγιο εξοπλισμό.
 • Τι ασφαλίζεται;
  Το κτίριο και/ή οι κτιριακές βελτιώσεις αυτού και/ή το
  περιεχόμενο της επιχείρησής σας, σε αξία καινουργούς για
  το κτίριο και τον πάγιο εξοπλισμό και σε τρέχουσα αξία για
  τα εμπορεύματα, έναντι ζημιών που θα προκληθούν άμεσα
  ή έμμεσα από την επέλευση ενός ή περισσότερων από τους
  εν συνεχεία αναφερόμενους κινδύνους (καλύψεις):
  Βασικές καλύψεις
   Πυρκαγιά
   Κεραυνός
   Έκρηξη
   Πτώση αεροσκαφών
   Μετάδοση πυρκαγιάς από δάσος
   Καπνός
  Συμπληρωματικές καλύψεις
   Πτώση δένδρων, στύλων
   Kαταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα
   Χαλάζι, βάρος χιονιού
   Διαρροή σωληνώσεων
   Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία
   Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
   Τρομοκρατικές ενέργειες
   Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
   Αστική Ευθύνη για υλικές ζημιές σε τρίτους από
  πυρκαγιά: 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου με max.
  €44.000 και ετησίως με max. €88.000.
   Θραύση υαλοπινάκων κτιρίου έως €1.500
   Κακόβουλη ενέργεια διαρρήκτη
  Προαιρετικές καλύψεις
  Σεισμός
  Κατά Παντός Κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (όταν
  ασφαλίζεται περιεχόμενο).
  Ασφάλιση αντικειμένων σε εξωτερικό χώρο
  Διακοπή Εργασιών (όταν ασφαλίζεται περιεχόμενο)
  Απώλεια Ενοικίου (όταν ασφαλίζεται κτίριο)
  Καλυπτόμενα έξοδα
   Μεταστέγασης έως €1.000
   Eκκαθαρίσεως του χώρου της ζημίας έως 2% του
  ασφαλισμένου κεφαλαίου με max. €3.000
  Παροχές/υπηρεσίες
   Προστασία υπασφάλισης έως 15% του ασφαλισμένου
  κεφαλαίου
   Τεχνική Υποστήριξη My Business Care
  Οι καλύψεις που ακολουθούν μετά το πράσινο σύμβολο ()
  περιλαμβάνονται αυτόματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό
  σας.
  Οι ανωτέρω καλύψεις δεν δύνανται να παρέχονται
  αυτοτελώς.