Φωτογραφία από τον χρήστη Inmortal Producciones στο Pexels

AΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ DRONE (ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ)

H Stefanis Insurance Solutions , θέλοντας να βοηθήσει τους επαγγελματίες για τους οποίους πλέον τα drones έχουν γίνει απαραίτητο εργαλείο δουλείας, αλλά και τους ερασιτέχνες λάτρεις των τηλεκατευθυνόμενων συσκευών πτήσης, εξασφάλισε το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για την προστασία των χειριστών

ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όρισε από 01/06/2016 ως υποχρεωτική την ασφάλιση των χειριστών

των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).Το ετήσιο ολικό κόστος [ασφάλιστρα] των συγκεκριμένων

καλύψεων διαμορφώνεται ανάλογα με την αξία του drone ως εξής:

Αξία Drone έως 1000€ – Κόστος 80€
Αξία Drone έως 3000€ – Κόστος 140€
Αξία Drone πάνω από 3000€ – Κόστος 190

Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, καλύπτει όλες τις σημαντικές περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Εξαιρούνται κάποιες, είτε γιατί δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία συμβολαίων [π.χ. εξαίρεση νομικών εξόδων ή ποινικού αδικήματος], είτε γιατί προσβάλλουν γενικά και με ασάφεια το κοινωνικό σύνολο [π.χ. δάση, αρχαιολογικούς χώρους] και όχι συγκεκριμένα άτομα, είτε ακόμα γιατί δεν επιτρέπονται από τις προδιαγραφές και την άδεια χρήσης του μηχανήματος.]

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε και το αντίστοιχο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Χειριστή Drone από 18€/έτος.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξ υπαιτιότητός του από τη λειτουργία και χρήση DRONE (τηλεκατευθυνόμενης συσκευής).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση).
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε τηλεκατευθυνόμενη συσκευή (drone).
Η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χειριστή του drone ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο.
Η χρήση των drone να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.).
Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης
Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά.
Ζημίες προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα.
Εξαιρούνται ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του.
Εξαιρούνται ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone.
Εξαιρούνται ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα): μέχρι € 10.000,00
Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα): μέχρι € 20.000,00
Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα: μέχρι € 5.000,00
Ανωτάτη ευθύνη της εταιρίας: € 50.000,00
Απαλλαγή: € 300,00 ανά υλική ζημιά

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλιση: τύπος, μάρκα, αριθμός στροφείων, βάρος, χρώμα, έτος κατασκευής, υλικό, κινητήρες, πηγή ενέργειας, S/N αριθμός πλαισίου, αξία

Επαγγελματική χρήση: Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του drone που ασφαλίζεται, επιτρέπεται η αντικατάστασή του πριν την έναρξη της εκδήλωσης [με άμεση ενημέρωση της Εταιρίας] και πάντα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση

Σε περίπτωση ζημιάς, ο ιδιοκτήτης / χειριστής του drone, πρέπει να ενημερώσει την εταιρία μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες για το γεγονός, με σαφή περιγραφή και παράθεση όλων των σχετικών στοιχείων.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.
Επικοινωνήστε με τον Συνεργάτη μας που φροντίζει για την ασφάλισή σας.
Καλέστε μας στο 2411-115541 ή στο 6976407876.