Φωτογραφία από τον χρήστη Steve Johnson στο Pexels

Κάθε συλλογή έργων τέχνης έχει ανάγκη την προστασία από πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, το πρόγραμμα Art Insurance που απευθύνεται σε ιδιώτες συλλέκτες, γκαλερί, καταστήματα έργων τέχνης, μουσεία, παλαιοπωλεία, ιδρύματα, συλλόγους και φορείς σχετικού ενδιαφέροντος.
Χαρακτηριστικά

Η ασφάλιση έργων τέχνης, καλύπτει μεμονωμένα αντικείμενα ή συλλογές κατά κινδύνων όπως:

Πυρκαγιά, Κεραυνό, Καπνό.
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα.
Θραύση ή Διαρροή σωληνώσεων.
Έκρηξη πάσης φύσης.
Κλοπή ή Ληστεία.
Τρομοκρατικές ενέργειες, Βανδαλισμό, Κακόβουλη βλάβη (προαιρετική κάλυψη).
Σεισμό (προαιρετική κάλυψη).

Πλεονεκτήματα

Οικονομικά ασφάλιστρα.
Ξεκάθαροι και διαφανείς όροι ασφαλιστηρίου.

Σημείωση: Τα έργα τέχνης ασφαλίζονται παράλληλα με την ασφάλεια κατοικίας και όχι μεμονωμένα.