ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ                        ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με το νέο νόμο 4738/2020 μπορείτε να έχετε μια «2η ευκαιρία» και να ρυθμίσετε τις οφειλές σας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα τα αναλάβουμε όλα!

Έχετε οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

Θέλετε να ρυθμίσετε το χρέος σας χωρίς δικαστήρια και ταλαιπωρία;

Η ομάδα μας αποτελείτε από εξειδικευμένους Συμβούλους, Διαμεσολαβητές με Ειδική Εκπαίδευση σε Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση, Οικονομολόγους, Νομικούς και Λογιστές. Μέχρι σήμερα έχουμε με επιτυχία πλήθος υποθέσεων ρύθμισης χρεών και πελάτες μας να «κλείσουν» την πιο ευνοϊκή συμφωνία!

  • Σας συμβουλεύουμε για το εάν μπορείτε να υπαχθείτε στη διαδικασία
  • Σας καθοδηγούμε σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά
  • Υποβάλουμε την αίτηση για λογαριασμό σας
  • Διαπραγματευόμαστε για τους καλύτερους δυνατούς όρους της συμφωνίας σας
  • Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης
  • Παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και απαντήσεις σε όλες τις σχετικές σας απορίες

                 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1)Αίτηση ένταξης στον Εξωδικαστικό
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

2)Πρόταση πιστωτών για ρύθμιση χρέους

3)Προαιρετική Διαμεσολάβηση, για την επίτευξη γρηγορότερης και πιο συμφέρουσας συμφωνίας

4)Εάν καταλήξετε σε συμφωνία, υπογράφετε τη σύμβαση αναδιάρθρωσης

5)Σταματάνε οι αναγκαστικές εκτελέσεις και οι ποινικές διώξεις εναντίων σας σχετικά με το χρέος που θα έχετε πλέον ρυθμίσει.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Έτσι, έχετε ένα ρυθμισμένο και βιώσιμο χρέος, που μπορείτε να αποπληρώσετε με την ησυχία σας!